Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Technik ortopeda

Nauka trwa 4 semestry w systemie dziennym lub stacjonarnym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

2) opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

3) dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;

4) dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

5) podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta;

6) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Język angielski/niemiecki w ortopedii
 • Zarys psychologii z etyką
 • Język migowy
 • Anatomia i fizjologia
 • Zagadnienia kliniczne w ortopedii
 • Biomechanika ortopedyczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Środki pomocnicze w ortopedii
 • Teoria protetyki
 • Teoria ortotyki
 • Zarys kinezyterapii
 • Pracownia obróbki materiałów
 • Pracownia protetyki
 • Pracownia ortotyki
 • Pracownia ortopedyczno-techniczna
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • oddziały chirurgiczne z pododdziałami ortopedycznymi,
 • przychodnie chirurgiczne,
 • przychodnie  rehabilitacyjne,
 • warsztaty ortopedyczne ,
 • zakłady produkujące części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych, w których odbywa się montaż i dopasowywanie protez,
 • własna działalność gospodarcza.