Logo Galeria BIP KOntakt
Button Button Button Button Button
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Stowarzyszenie "Medyk"  |  Działalność Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia:

Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność mająca na celu wspieranie i edukację ,podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz działań na rzecz poprawy jakości życia potrzebujących.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są ponadto :

1) działalność edukacyjno-oświatowa i naukowa,

2) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej, kształtowanie świadomości społecznej,

3) popularyzowanie i wspieranie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, zwłaszcza związanych ze zdrowym odżywianiem ,aktywnością fizyczną oraz profilaktyką uzależnień.

4) propagowanie pierwszej pomocy,

5) działalność dobroczynna i charytatywna,

6) wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz seniorów,

7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

Do góry
ADRES SZKOŁY:
ul. Piastowska 26
48-200 PRUDNIK

tel./fax 77 436 27 84
e-mail: medprud@wp.pl
ADRES INTERNATU:
ul. Chrobrego 29
48-200 Prudnik

tel. 77 436 28 75
WebInspiracje Projekt i wykonanie serwisu
WebInspiracje
Agencja Interaktywna