Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Opiekunka dziecięca

Nauka trwa 4 semestry w systemie stacjonarnym lub wieczorowym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka;

6) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty nauczania:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami  pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język obcy zawodowy,
 • Język migowy,
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka,
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka,
 • Opieka nad dzieckiem,
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,
 • Praktyka zawodowa – miejsce praktyk zapewnia szkoła.

Możliwości zatrudnienia:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • szpitalne  oddziały  dziecięce,
 • opieka nad dzieckiem w środowisku domowym,
 • absolwentki  mogą  również   samodzielnie   prowadzić  prywatne  placówki  opiekuńczo- wychowawcze.