Logo Galeria BIP KOntakt
Button Button Button Button Button
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Technik masażysta dla niewidomych i słabowidzących

Technik masażysta dla niewidomych i słabowidzących

Foto

 

Foto

 

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym.

W trakcie nauki uzyskasz kwalifikację:

Świadczenie usług w zakresie masażu.

Wybierając technikum będziesz się uczyć przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • drugi język obcy nowożytny
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • godziny z wychowawcą

 

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • organizacja i działalność gospodarcza w ochroni zdrowia,
 • język obcy w ochronie zdrowia,
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • język migowy,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • teoretyczne podstawy masażu,
 • anatomia i fizjologia,
 • zarys fizjoterapii,
 • zagadnienia kliniczne w masażu.

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • masaż,
 • fizjoterapia,
 • anatomia topograficzna.

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda   będzie   przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego,
 • wykonywania masażu sportowego,
 • wykonywania masażu kosmetycznego,
 • wykonywania masażu profilaktycznego,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

 

Technik masażysta posiadający dyplom uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

 

Miejsca zatrudnienia:

 • szpitale,
 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • uzdrowiska,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
 • hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 • prywatne gabinety masażu,
 • kluby sportowe - np. jako masażysta drużyny sportowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie masaż.

 

 

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Do góry
ADRES SZKOŁY:
ul. Piastowska 26
48-200 PRUDNIK

tel./fax 77 436 27 84
e-mail: medprud@wp.pl
ADRES INTERNATU:
ul. Chrobrego 29
48-200 Prudnik

tel. 77 436 28 75
WebInspiracje Projekt i wykonanie serwisu
WebInspiracje
Agencja Interaktywna