Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Podolog

Nauka trwa 4 semestry w systemie dziennym lub stacjonarnym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: "Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych"

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podolog powinien być przygotowany do:

1) wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;

2) organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;

3) prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;

4) prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją  gabinetu podologicznego.

 

Przedmioty nauczania:

 • Język obcy w podologii ,
 • Zarys psychologii z etyką ,
 • Język migowy ,
 • Anatomia i fizjologia ogólna,
 • Patofizjologia ogólna z mikrobiologią,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Organizacja pracy podologa,
 • Profilaktyka i edukacja podologiczna,
 • Komputerowe wspomaganie pracy podologa,
 • Diagnostyka podologiczna,
 • Fizjoterapia w podologii,
 • Ortopedia i traumatologia w podologii,
 • Anatomia i fizjologia kończyny dolnej,
 • Zastosowanie preparatów kosmetycznych i farmakologicznych w podologii ,
 • Wykonywanie zabiegów podologicznych na stopie zdrowej i chorej,
 • Pierwsza pomoc.

Możliwości zatrudnienia:

 • gabinety podologiczne,
 • salony kosmetyczne rozszerzone o usługi  podologiczne,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • poradnie diabetologiczne,
 • sanatoria,
 • ośrodki spa,
 • własna działalność gospodarcza.