Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

  • Zadzwoń do nas

    77 436 27 84
  • ul. Piastowska 26

    48-200 Prudnik

Działalność Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność mająca na celu wspieranie i edukację ,podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz działań na rzecz poprawy jakości życia potrzebujących.

Obraz:

Celami statutowymi Stowarzyszenia są ponadto:

1) działalność edukacyjno-oświatowa i naukowa,

2) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej, kształtowanie świadomości społecznej,

3) popularyzowanie i wspieranie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, zwłaszcza związanych ze zdrowym odżywianiem ,aktywnością fizyczną oraz profilaktyką uzależnień.

4) propagowanie pierwszej pomocy,

5) działalność dobroczynna i charytatywna,

6) wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz seniorów,

7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.