Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Informacje o projekcie

„Opolskie Szkolnictwo Bliżej Rynku Pracy 2” - projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 2 jednostek: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji - lider projektu i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, we współpracy z Politechniką Opolską i Miastem Opole.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016. - 31.07.2018.

 

Obraz:

Działania zaplanowane min. w projekcie:

 • doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
 • realizacja innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół,
 • organizacja staży i praktyk dla uczniów,
 • budowa systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem,
 • seminaria i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i budowy ePortfolio,
 • konkursy dla uczniów: „ePortfolio” i „Mam wizję - mam plan”,
 • staże w nowoczesnych przedsiębiorstwach dla nauczycieli,
 • organizacja kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RCRE - korelacja z projektem 10.4,
 • wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne,
 • organizacja 2 obozów naukowych we współpracy z opolskimi uczelniami i biznesem,
 • budowanie stałej współpracy pomiędzy opolskimi szkołami zawodowymi, a nowoczesnymi firmami (spotkania robocze, prezentacja ofert, wizyty w firmach), 
 • regionalne spotkania związane z budowaniem symbiozy pomiędzy „biznesem” i opolskim szkolnictwem zawodowym.
 • organizacja działalności na terenie firm uczniowskich grup kreatywnego myślenia „design-thinking”,
 • organizacja kursów nadających dodatkowe kwalifikacje dla uczniów według potrzeb opolskich przedsiębiorców,
 • kursy przygotowawcze na studia techniczne dla uczniów opolskich techników,
 • zajęcia ukierunkowane branżowo dla uczniów 
w laboratoriach Politechniki Opolskiej,
 • kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego
 • studia podyplomowe dla nauczycieli