Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

  • Zadzwoń do nas

    77 436 27 84
  • ul. Piastowska 26

    48-200 Prudnik

Nasza szkoła w Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.

Ponieważ jesteśmy szkołą medyczną, tematyka zdrowia i dobrego samopoczucia  zawsze była dla nas ważna. Dlatego postanowiliśmy przyłączyć się do Opolskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Aby jednak  tak się stało, trzeba było spełnić wiele wymagań.

Po zapoznaniu całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców) z ideą, koncepcją, strategią i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i uzyskaniu akceptacji, podpisaliśmy deklarację przystąpienia do udziału w programie oraz przeprowadziliśmy w szkole wiele różnorodnych działań przygotowujących społeczność szkolną do realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Szkolnymi koordynatorkami programu zostały nauczycielki: Patrycja Kleszno i Sabina Wencel, które odbyły szereg szkoleń oraz nawiązały współpracę z Wojewódzkim Koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W szkole powstał również zespół do spraw promocji zdrowia, w którego skład weszli nauczyciele, pracownicy administracji, a także przedstawiciele uczniów i rodziców.

Badaniami ankietowymi objęto uczniów klas Ia, IIa, IIIa ,rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Do diagnozy wstępnej wykorzystano szereg ankiet dotyczących  spraw zdrowia, samopoczucia oraz stylu życia, a także środowiska fizycznego i społecznego szkoły. Miało to na celu ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania oraz zbudowanie planu działań, aby te problemy zminimalizować lub usunąć.

Problemy, które wykazała analiza ankiet we wszystkich badanych grupach to :

  • niska aktywność fizyczna (siedzący tryb życia),
  • złe nawyki żywieniowe (zbyt mała ilość warzyw i owoców w diecie, spożywanie gotowych półproduktów, jedzenie nieregularne i w pośpiechu) ,
  • słaba  edukacja zdrowotna, mała troska o sprawy zdrowia, brak świadomości zagrożeń wynikających z nie wykonywania badań profilaktycznych, nieprawidłowego odżywiania i niskiej aktywności fizycznej.

Naszym celem w roku szkolnym 2016/2017 będzie więc  podniesienie poziomu wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka, a także zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży, rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli.

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,

ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

dr Wojciech Oczko

 

W kwietniu 2016 roku, nasza szkoła, po okresie przygotowawczym, została przyjęta do Sieci Opolskich Szkół Promujących Zdrowie. Po upływie co najmniej 2 lat przynależności do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz spełnieniu wielu wymaganych kryteriów, szkoła może się starać o zdobycie Wojewódzkiego, a następnie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Sabina Wencel, Patrycja Kleszno

Obraz: