Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka trwa 2 semestry w systemie wieczorowym lub zaocznym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent kierunku asystent osoby niepełnosprawnej  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • Elementy anatomii i patologii człowieka,
 • Język migowy,
 • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej,  
 • Język obcy w pomocy społecznej,
 • Opieka i pielęgnacja człowieka,
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • Praktyki zawodowe – miejsce praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • środowisko domowe podopiecznego,
 • ośrodki, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Opracowała: Sabina Wencel