Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Technk masażysta

Nauka trwa 4 semestry w systemie dziennym lub stacjonarnym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług w zakresie masażu”

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do:

1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;

2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;

3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Przedmioty nauczania:

 • Język obcy w ochronie zdrowia,
 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia,
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • Język migowy,
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • Teoretyczne podstawy masażu,
 • Anatomia z fizjologią,
 • Zarys fizjoterapii,
 • Zagadnienia kliniczne w masażu,
 • Masaż,
 • Fizjoterapia,
 • Anatomia topograficzna,
 • Praktyka zawodowa- miejsce praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • sanatoria,
 • salony SPA,
 • kluby sportowe,
 • własna działalność gospodarcza.