Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

  • Zadzwoń do nas

    77 436 27 84
  • ul. Piastowska 26

    48-200 Prudnik

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” – Janusz Korczak

12 października odbyła się w naszej szkole akademia z okazji przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty. Montaż słowno muzyczny przygotowany na tą okazję wprowadził wszystkich zebranych w zadumę i refleksję nad tym, jaka jest rola nauczycieli w wychowaniu i nauczaniu człowieka. Przedstawiciele młodzieży podziękowali swoim pedagogom „za przekazywaną wiedzę, za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów”. Podziękowania i życzenia skierowano również w stronę pracowników administracji i obsługi, bo to oni swoją codzienną pracą stwarzają przyjazne i estetyczne warunki do nauki. Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej było też okazją do podziękowania przez Panią Dyrektor – Adriannę Benroth  i wyróżnienia nagrodami nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Uczniowie i słuchacze wręczyli wszystkim nauczycielom i pracownikom kwiaty, dziękując za ich codzienną pracę. Po uroczystości, tradycyjnie już, odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem młodzieży oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

 


Powrót do listy aktualności