Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

  • Zadzwoń do nas

    77 436 27 84
  • ul. Piastowska 26

    48-200 Prudnik

Wyróżniono nas w ogólnopolskim konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Głównym celem Ogólnopolskiego konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu jest rozumiana jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”. Praktyka zatytułowana "Moja pasja - mój zawód", dotycząca zajęć naszej Szkolnej Drużyny Ratowniczej "Pomocna dłoń", otrzymała wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie.

Podczas uroczystej gali konkursu w Warszawie przytoczono cytat Galileusza "Nie można człowieka niczego nauczyć. Można mu tylko pomóc, aby to coś odkrył w sobie". Nauczyciel przekazuje bowiem wiedzę, inspiruje, ukazuje dobre rozwiązania, ale to uczeń musi chcieć się nauczyć i poprzez doświadczenie nabywać umiejętności zawodowe. Aby  nauka była skuteczna, a jednocześnie przyjemna i przynosiła konkretne efekty, niejednokrotnie trzeba uciekać się do innowacyjnych metod nauczania.

Jak to się ma do zajęć naszej drużyny? Udział w zajęciach ułatwia nabywanie kompetencji przydatnych w wykonywaniu przyszłego, medycznego zawodu. Praca w drużynie ratowniczej uwrażliwia jej członków na potrzeby drugiego człowieka, pozwala na zrozumienie procesów fizjologicznych organizmu ludzkiego, mechanizmów powstawania zaburzeń oraz uczy sposobów przeciwdziałania im. Organizacja pracy zespołowej, współdziałanie w zespole, często praca pod presją stresu i czasu, nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych i elastyczności w działaniu - to umiejętności pożądane również na współczesnym rynku pracy. Odnoszone sukcesy przyczyniają się do wzrostu poczucia własnej wartości naszej młodzieży, zajęcia w naturalny sposób uczą umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, a nawet rozwijają kompetencje pedagogiczne. To właśnie te walory naszych zajęć zdobyły uznanie w III edycji konkursu i otrzymały tytuł Dobrej Praktyki.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na Rzecz Wsparcia Osób Młodych.

Sabina Wencel

 


Powrót do listy aktualności