Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

Zapraszamy do przeczytania tych ciekawych informacji

Rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku ukończyło 34 absolwentów.

Szkoła Policealna Dla Dorosłych

Technik masażysta – 18 absolwentów

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – 16 absolwentów

Technik masażysta

28 % absolwentów odbywa staż w zawodzie,

16 %  pracuje w zawodzie w kraju,

16 %  kontynuuje naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku w Medycznym Studium Zawodowym,

28 %  we wrześniu rozpocznie naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym:

 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, szyi i dekoltu
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp,

 w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,12 %  rozpocznie w październiku studia wyższe na kierunku fizjoterapia w Opolu,

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

44 % absolwentów pracuje w zawodzie w kraju,

12 %  pracuje w zawodzie za granicą,

12 % odbywa staż w Domu Pomocy Społecznej,

19 %  poszukuje pracy w zawodzie,

19 %  kontynuuje naukę na wydziale opiekunka dziecięca w Medycznym Studium Zawodowym w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,

25 %  we wrześniu rozpocznie naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym:

 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, szyi i dekoltu, 
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,  

6 % nie przystąpiło do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.         

 

Rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku ukończyło  21 absolwentów .

Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • Technik usług kosmetycznych – opiekun roku mgr Agnieszka Banach – 8 absolwentów
 • Technik masażysta - opiekun roku mgr  Anna Matyjasik -  13 absolwentów

Technik usług kosmetycznych 

 • 12% absolwentów pracuje w zawodzie w kraju.
 • 12% pracuje w zawodzie za granicą.
 • 38% kontynuuje naukę w szkole policealnej, z tego 25% kontynuuje naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku
 • 38% pracuje w innym zawodzie w kraju.

Technik masażysta 

 • 39%  absolwentów kontynuuje naukę w szkole policealnej, w tym 8 % kontynuuje naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku na kierunku opiekunka dziecięca.
 • 31% pracuje w zawodzie w kraju.
 • 8% pracuje w zawodzie za granicą.
 • 14% pracuje w innym zawodzie w kraju.
 • 8% poszukuje pracy.

 

Rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku  ukończyło  62  absolwentów. Liceum Profilowane – klasa IIIa, wychowawca mgr  Paweł Bochenek – 28  absolwentów.

Medyczne Studium Zawodowe

Opiekunka dziecięca - opiekun roku mgr Halina Maciuch – 12 absolwentów

Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • Opiekun medyczny - opiekun roku mgr Alina Bieniarz  – 20 absolwentów
 • Technik masażysta - opiekun roku mgr Sabina Wencel  -  12 absolwentów

LICEUM PROFILOWANE

 • 68% absolwentów kontynuuje naukę w wybranych przez siebie szkołach wyższych lub policealnych.
 • Na wyższych uczelniach podjęło naukę 57% absolwentów. W szkołach policealnych - 11%. Nie podjęło nauki  9 absolwentów – 32%.
 • Większość absolwentów kontynuuje naukę w Opolu  - 46,4% (Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska).
 • 3,6% we Wrocławiu, 
 • 7,3 % w Krakowie,
 • 10,7 % w Nysie.

 

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

Opiekunka dziecięca

 • 9% absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. 
 • 17% kontynuuje naukę  w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku w  Szkole Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym na wydziale technik masażysta.
 • 42 % poszukuje pracy, 17% oczekuje na staż w zawodzie,  8% pracuje za granicą nie w zawodzie.
 • 7% nie pracuje, wychowuje dziecko.

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

Technik masażysta

 • 8% absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych w Opolu.
 • 17% kształci się w szkole policealnej w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.
 • 21 % pracuje w innym zawodzie za granicą.
 • 37%  pracuje w innym zawodzie w kraju.
 • 17% odbywa staż w zawodzie.

 

OPIEKUN MEDYCZNY

 • 10%  absolwentów kontynuuje naukę w  Zespole Szkół  Medycznych im. Janusza Korczaka  w  Prudniku na wydziale technik masażysta.
 • 37%  pracuje w kraju w  zawodzie.
 • 13% absolwentów pracuje w zawodzie za granicą.
 • 10% absolwentów pracuje w innym zawodzie,
 • 5% pracuje za granicą nie w zawodzie,              
 • 25% absolwentów poszukuje pracy.

 

Rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku ukończyło 72 absolwentów.

Liceum Profilowane – klasa IIIa, wychowawca mgr Krystyna Sikora – 25 absolwentów

Medyczne Studium Zawodowe

 • Opiekunka dziecięca - opiekun roku mgr Danuta Wypasek – 12 absolwentów
 • Terapeuta zajęciowy - opiekun roku mgr Danuta Wypasek -  7  absolwentów
 • Technik masażysta - opiekun roku mgr  Adrianna Benroth - Raczyk -  8 absolwentów

Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • Opiekun medyczny  - opiekun roku mgr Alina Bieniarz  – 20 absolwentów.

 

LICEUM PROFILOWANE

 • 84% absolwentów kontynuuje naukę w wybranych przez siebie szkołach wyższych lub policealnych.
 • Na wyższych uczelniach podjęło naukę 44% absolwentów, natomiast w szkołach policealnych 40%. Nie podjęło nauki 16%, z tego 8 % wyjechało za granicę.
 • Większość absolwentów kontynuuje naukę w Opolu - 24% (Uniwersytet Opolski), 20% w Prudniku w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka. 12% podjęło naukę w Nysie w Wyższej Szkole Zawodowej. 

 

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

TECHNIK MASAŻYSTA

 • 25% absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych w Opolu.
 • 25% absolwentów pracuje w zawodzie.
 • 12,5% absolwentów pracuje w innym zawodzie w kraju.
 • 25% absolwentów pracuje w innym zawodzie za granicą.
 • 12,5% poszukuje pracy.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 • 8% absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. 
 • 33% absolwentów kontynuuje naukę w szkole policealnej, z tego 16% kontynuuje naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku w Szkole Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym na wydziale technik usług kosmetycznych . 
 • 33% poszukuje pracy.
 • 13% oczekuje na staż w zawodzie.
 • 13%  absolwentów pracuje za granicą nie w zawodzie.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 • 42% absolwentów kontynuuje naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku w Szkole Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym na wydziale technik usług kosmetycznych  i na wydziale opiekun medyczny.
 • 28% absolwentów pracuje w kraju, ale nie w zawodzie.
 • 15% absolwentów pracuje za granicą, ale nie w zawodzie.
 • 15% absolwentów poszukuje pracy. 

OPIEKUN MEDYCZNY

 • 25% absolwentów kontynuuje naukę w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.
 • 35% pracuje w zawodzie:
 • w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku  25%,
 • w Domu św. Jana Bożego w Prudniku 10%
 • 30% absolwentów pracuje w zawodzie za granicą.
 • 10%  pracuje za granicą, ale nie w zawodzie.