Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Ważne informacje, komunikaty, ogłoszenia, harmonogramy

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

1 Rozpoczięcie Roku Szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

I semestr      19 tyg.

II semestr     19 tyg.

I semester    15 tyg. klasa IVa technikum

II semestr    15 tyg.  klasa IVa technikum

1 września 2020 r.

25 czerwca 2021 r.

01.09.2020 r. - 31.01.2021 r.

01.02.2020 r. - 25.06.2021 r.

01.09.2020 r. - 31.12.2020 r.

01.01.2021 r. - 30.04.2021 r.

2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.
3 Ferie zimowe 18.01 - 31.01.2021 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5 Zakończenie zajęć  w klasie programowo najwyższej w technikum 30 kwietnia 2021 r.
6

Egzamin maturalny  2021

część pisemna

część ustna        

 

4 – 20  maja 2021 r.

7 - 20 maja 2021 r.

7 Święto Szkoły 1 czerwca 2021 r.
8 Zakończenie zajęć  semestru programowo najwyższego w szkole policealnej - IIO, IIM 18  czerwca 2021 r.
9

Egzamin zawodowy

sesja zimowa styczeń 2021

MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

MS.02. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

 

sesja letnia  czerwiec 2021

 

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

 

 

25-28.01.2021 r

7-12.02. 2021 r.

 

etap pisemny 8-12 czerwca 2021 r.

etap praktyczny

16-21.06.20210 r.

17-21.06.20210 r.

12-21.06.20210 r.

 

10

Zakończenie roku szkolnego 2010/2021

Pożegnanie Absolwentów

25.06.2021 r.
11 Ferie Letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
12

Postępowanie kwalifikacyjne. Nabór do szkoły

czerwiec-lipiec-sierpień 2021 r.

Dniami wolnymi od zajęć są:      

 • 14.10.2020 r. Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (uroczystość i posiedzenie rady pedagogicznej z udziałem wszystkich organów szkoły).
 • 4 i 5.05.2021 r.(matura)
 • 1 czerwca 2021 r. Święto Szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia wychowawcze i rada pedagogiczna z udziałem wszystkich organów szkoły)
 • 3 czerwca 2021 Boże Ciało
 • 4 czerwca 2021r. (piątek)

Harmonogram uroczystości szkolnych 2018/2019

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
3.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Samorząd Uczniowski

12.10.2018 Dzień Komisji Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski
9.11.2018 Święto Odzyskania Niepodłegłości

Elżbieta Kurek,

mieszkańcy internatu

21.12.2018 Spotkanie Wigilijne

Sabina Wencel

Klasa IIa

26.04.2019

Pożegnanie Absolwentów Publicznego Technikum.

Święto Konstytucji 3 Maja

Patrycja Kleszno

Klasa IIIa

31.05.2019 Święto Patrona Szkoły

Sylwia Rolle

Klasa Ia

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Pożegnanie Absolwentów  Medycznego Studium Zawodowego.

Krystyna Sikora

Klasa IO

2.09.2019 Rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Samorząd Uczniowski

Terminarz spotkań z rodzicami 2019/2020

L.p.

Data

Godzina

1.

18 września 2019 r.

17.00

2.

29 listopada 2019 r.

17.00

3.

10 stycznia  2020 r. - klasy Ia, Ib, IIa, IIIa

17.00

4

3 kwietnia 2020 r.

17.00

5.

5 czerwca  2020 r.

17.00