Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Ważne informacje, komunikaty, ogłoszenia, harmonogramy

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

1 Rozpoczięcie Roku Szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

I semestr      19 tyg.

II semestr     19 tyg.

I semester    15 tyg. klasa IVa technikum

II semestr    15 tyg.  klasa IVa technikum

1 września 2020 r.

25 czerwca 2021 r.

01.09.2020 r. - 31.01.2021 r.

01.02.2020 r. - 25.06.2021 r.

01.09.2020 r. - 31.12.2020 r.

01.01.2021 r. - 30.04.2021 r.

2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.
3 Ferie zimowe 18.01 - 31.01.2021 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5 Zakończenie zajęć  w klasie programowo najwyższej w technikum 30 kwietnia 2021 r.
6

Egzamin maturalny  2021

część pisemna

część ustna        

 

4 – 20  maja 2021 r.

7 - 20 maja 2021 r.

7 Święto Szkoły 1 czerwca 2021 r.
8 Zakończenie zajęć  semestru programowo najwyższego w szkole policealnej - IIO, IIM 18  czerwca 2021 r.
9

Egzamin zawodowy

sesja zimowa styczeń 2021

MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

MS.02. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

 

sesja letnia  czerwiec 2021

 

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

 

 

25-28.01.2021 r

7-12.02. 2021 r.

 

etap pisemny 8-12 czerwca 2021 r.

etap praktyczny

16-21.06.20210 r.

17-21.06.20210 r.

12-21.06.20210 r.

 

10

Zakończenie roku szkolnego 2010/2021

Pożegnanie Absolwentów

25.06.2021 r.
11 Ferie Letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
12

Postępowanie kwalifikacyjne. Nabór do szkoły

czerwiec-lipiec-sierpień 2021 r.

Dniami wolnymi od zajęć są:      

 • 14.10.2020 r. Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (uroczystość i posiedzenie rady pedagogicznej z udziałem wszystkich organów szkoły).
 • 4 i 5.05.2021 r.(matura)
 • 1 czerwca 2021 r. Święto Szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia wychowawcze i rada pedagogiczna z udziałem wszystkich organów szkoły)
 • 3 czerwca 2021 Boże Ciało
 • 4 czerwca 2021r. (piątek)

Harmonogram uroczystości szkolnych 2020/2021

Termin Wydarzenie Odpowiedzialni
1.09.2020  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 Wioleta Pucek  

Anna Hadzicka  

14.10. 2020  Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Anna Florczak –Grzegocka 

Klasa II b 

10. 11. 2020  Święto Odzyskania Niepodłegłości

Elżbieta Kurek,

mieszkańcy internatu

23.12. 2020  Spotkanie Wigilijne

Paweł Bochenek 

Klasa II a 

30. 04. 2021 

Pożegnanie Absolwentów Publicznego Technikum.

Święto Konstytucji 3 Maja

Sylwia Rӧlle 

Klasa III a 

1. 06. 2021  Święto Patrona Szkoły

Anna Grembowska 

Klasa I a 

25. 06. 2021 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Pożegnanie Absolwentów  szkół policealnych.

Samorząd Uczniowski

1. 9. 2021  Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Patrycja Kleszno

Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021

L.p.

Data

Godzina

1.

17 września 2020 

17.00

2.

27 listopada 2020

17.00

3.

18 grudnia 2020

17.00

4

  5 marca 2021

17.00

5.

9 kwietnia 2021 r.

17.00

6. 11 czerwca 2021  17.00