Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kryteria rekrutacji

na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Podstawa prawna:

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 

uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających się warunków na rynku pracy.

 

II. Rekrutacja dotyczy kształcenia w kursach zawodowych:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Technik usług kosmetycznych.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • oryginał posiadania świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kursów kwalifikacyjnych),
 • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia (podanie do pobrania ze strony WWW szkoły lub w sekretariacie szkoły),
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
 • w przypadku ewentualnego posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty do wglądu.

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.
 

 

IV. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 

 • złożenie wniosków o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami - od 17 maja do 16 września 2021 r.,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej do 17 września 2021 r.,
 • podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły - do 20 września 2021 r.,
 • uzupełniające postępowanie rekrutacyjne i ogłoszenie ostatecznej listy słuchaczy przyjętych do szkoły - do 24 września 2021 r.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność dziecka kandydata,

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Opracowała: Krystyna Krzyżowska