Logo Galeria BIP KOntakt
Button Button Button Button Button
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Szkoły policealne  |  Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa 2 semestry w systemie stacjonarnym, wieczorowym lub zaocznym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług opiekuńczych”.

 

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej;

6) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy psychologii,
 • Wybrane zagadnienia z socjologii,
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • Organizacja opieki środowiskowej,
 • Język migowy,
 • Język obcy w pomocy społecznej,
 • Opieka i pielęgnacja człowieka,
 • Aktywizacja osoby podopieczne,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Praktyki zawodowe – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • środowisko domowe podopiecznego,
 • placówki opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne,
 • środowiskowy dom samopomocy,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Opracowała: Sabina Wencel

Do góry
ADRES SZKOŁY:
ul. Piastowska 26
48-200 PRUDNIK

tel./fax 77 436 27 84
e-mail: medprud@wp.pl
ADRES INTERNATU:
ul. Chrobrego 29
48-200 Prudnik

tel. 77 436 28 75
WebInspiracje Projekt i wykonanie serwisu
WebInspiracje
Agencja Interaktywna