Logo Galeria BIP KOntakt
Button Button Button Button Button
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Szkoły policealne  |  Technik ortopeda

Technik ortopeda

Nauka trwa  4 semestry w systemie stacjonarnym lub wieczorowym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych”.

 

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

2) opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

3) dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;

4) dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

5) podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta;

6) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • Język obcy w ortopedii,
 • Zarys psychologii z etyką,
 • Język migowy,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii,
 • Biomechanika ortopedyczna,
 • Praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • oddziały chirurgiczne z pododdziałami ortopedycznymi,
 • przychodnie chirurgiczne,
 • przychodnie  rehabilitacyjne,
 • warsztaty ortopedyczne ,
 • zakłady produkujące części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych, w których odbywa się montaż i dopasowywanie protez,
 • własna działalność gospodarcza.

 

opracowała: mgr Sabina Wencel

Do góry
ADRES SZKOŁY:
ul. Piastowska 26
48-200 PRUDNIK

tel./fax 77 436 27 84
e-mail: medprud@wp.pl
ADRES INTERNATU:
ul. Chrobrego 29
48-200 Prudnik

tel. 77 436 28 75
WebInspiracje Projekt i wykonanie serwisu
WebInspiracje
Agencja Interaktywna